Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301532020HERKES İÇİN SPOR2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Herkes İçin Sporun Tanımı, Beden Eğitimi Ve Sporda Temel Kavramlar, Yaşam Boyu Sporun Anlam Ve Felsefesi, Yaşam Boyu Spor Aktivitelerinde Güncel Sorunlar Ve Geleceği, Yaşam Boyu Spor Aktivitelerinin Tanıtımı Ve Uygulanması, Herkes İçin Sporun Yararı, Yaygınlaşması, Dünyada Ve Türkiye’deki Herkes İçin Spor Anlayışı, Sağlık İçin Spor, Rekreasyon İçin Spor, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar, Aileler Ve Engelliler İçin Spor, Herkes İçin Sporu Örgütleyici, Düzenleyici Rolü Temalarını Kapsamaktadır.
Dersin İçeriği Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Spor Teriminin Kökeni ve Gelişimi, Beden Eğitimi ve Sporun Karşılaştırılması, Beden Eğitimi ve Spor Bilimi ile İlgili Tanımlar, Spor Performansında Enerji Sistemleri, Temel Motorik Özellikler, Isınma, Soğuma, Beden Eğitimi ve Spor ’un Önemi, Beden Eğitimi ve Spor ’un Temel Amaçları, Beden Eğitimi ve Spor ’un Faydaları, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme, İnaktivite ve Obezite, Yaşam Boyu Sporun Amacı, Günlük Yaşam ve Spor, Yaşam Boyu Sporda Aerobik – Anaerobik Egzersizler, Çocuk, Kadın ve Engellilerde Egzersiz, Yaşlılık ve Egzersiz, Yaşam Boyu Spor ve İnaktivite ile Birlikte Oluşan Rahatsızlıklar
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr. Gör. Dr. BEKİR TOKAY
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Dersin öğretim elemanına ait dökümanlar
Zorba E., 2010, Herkes İçin Yaşam Boyu Spor, Neyir Yayınları, 2. Basım, Mayıs, Ankara.
İnal A. N.,2015, Beden Eğitimi ve Spor Bilimi, Nobel Yayınları, Güncellenmiş 5. Basım, Ekim.
Günay ve ark. 2013, Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, 3. Basım, Ocak, Ankara.
Günay ve ark, 2018, Antrenman Bilimi, Gazi Kitabevi, Şubat, Ankara.
Weinberg R.S. Ve Gloud D., 2019, Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Human Kinetics, Nobel Yayınları, 6. Basımdan Çeviri, Editörler: Mustafa Şahin ve Ziya Koruç, Ekim.
Zorba E., 2010, Herkes İçin Yaşam Boyu Spor, Neyir Yayınları, 2. Basım, Mayıs, Ankara.
İnal A. N.,2015, Beden Eğitimi ve Spor Bilimi, Nobel Yayınları, Güncellenmiş 5. Basım, Ekim.
Günay ve ark. 2013, Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, 3. Basım, Ocak, Ankara.
Günay ve ark, 2018, Antrenman Bilimi, Gazi Kitabevi, Şubat, Ankara.

Zorba E., 2010, Herkes İçin Yaşam Boyu Spor, Neyir Yayınları, 2. Basım, Mayıs, Ankara. İnal A. N.,2015, Beden Eğitimi ve Spor Bilimi, Nobel Yayınları, Güncellenmiş 5. Basım, Ekim. Günay ve ark. 2013, Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, 3. Basım, Ocak, Ankara. Günay ve ark, 2018, Antrenman Bilimi, Gazi Kitabevi, Şubat, Ankara.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %60
Alan Bilgisi %40

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 1 % 60
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 160

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Bütünleme Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bu dersin sonunda öğrenci, sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında düzenli egzersize katılımın etkilerini açıklayabilir
2 Düzenli egzersizin osteoporoz, koroner kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kanser gibi kronik hastalıklarının önlenmesi ve kontrol edilmesindeki rolünü kavrar ve açıklayabilir
3 Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve gebelikte düzenli fiziksel aktivitelere katılımın etkilerini açıklayabilir
4 Egzersiz programına katılım öncesi değerlendirme yöntemlerini açıklayabilir spora katılımla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunlarını ve nasıl önlenebileceğini açıklayabilir
5 Fiziksel aktivite düzeyini değerlendirme yöntemlerini açıklayabilir
6 Bireyin fiziksel aktivite düzeyini hesaplayabilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı Spor Teriminin Kökeni ve Gelişimi Beden Eğitimi ve Sporun Karşılaştırılması Beden Eğitimi ve Spor Bilimi ile İlgili Tanımlar - Yarışma - Müsabaka - Oyun - Amatör Sporcu - Profesyonel Sporcu
2 Beden Eğitimi ve Spor Bilimi ile İlgili Tanımlar - Beceri - Hareketlilik - Çabukluk - Koordinasyon - Performans - Antrenör - Antrenman
3 Beden Eğitimi ve Spor Bilimi ile İlgili Tanımlar - Antrenman - Antrenör - Sporsal Yetenek - Motivasyon - Teknik & Taktik - Algı - Doping - Stres & Kaygı - Rekreasyon
4 Spor Performansında Enerji Sistemleri - Aerobik Enerji Sistemleri - Anaerobik Enerji Sistemleri Temel Motorik Özellikler Isınma Soğuma
5 Beden Eğitimi ve Spor ’un Önemi Beden Eğitimi ve Spor ’un Temel Amaçları Beden Eğitimi ve Spor ’un Faydaları - Fizyolojik ve Biyolojik - Sosyolojik - Psikolojik - Ekonomik
6 Sağlıklı Yaşam ve Spor
7 Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme
8 İnaktivite ve Obezite
9 Ara sınav
10 Yaşam Boyu Sporun Amacı
11 Günlük Yaşam ve Spor
12 Yaşam Boyu Sporda Aerobik – Anaerobik Egzersizler
13 Çocuk ve Kadınlarda Egzersiz
14 Yaşlılık ve Egzersiz
15 Bağımlılık ve Sağlıksız Davranışlar Sporda Saldırganlık
16 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1
Ö2 5
Ö3 5
Ö4 5
Ö5 5
Ö6 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=453311&lang=tr&curProgID=1426