Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301412020METİN ANALİZİ VE ELEŞTİRİLER OKUMA2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin bir metnin ne olduğu sorusuna cevap vermelerini, metin ile edebi metin arasında var olan farkları kavrayabilmelerini ve edebi metinleri gerek üslup gerekse içerik bakımından eleştirel bakış açısıyla analiz edebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Metin ile edebi metin arasındaki farkların belirlenmesi
Edebi metnin nitelikleri
Edebi metni analiz etme yöntemleri
Edebi metinlerin eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi
Okuma biçimleri
Eleştirel okuma
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr. Gör. Dr. MUAMMER ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Yazılı ve Sözlü Anlatım: Okuma-Dinleme, Konuşma-Yazma, Şerif Aktaş, Akçağ Yayınları Kompozisyon Sanatı, Seyit Kemal Karalioğlu, İnkılap Yayınevi, Yazmak Sanatı, Emin Özdemir, Fomm Kitap Yayınevi, Yusuf Çotuksöken - Yazılı ve Sözlü Anlatım - Papatya Yayıncılık. Yazılı ve Sözlü Anlatım - Pegem Akademi Yayıncılık.
Makaleler, bildiriler
Metin Çözümlemeleri
Yasemin İnceoğlu, Nebahat Akgün Çomak

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 3 14 42
Bireysel Çalışma 3 14 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,93333333333333 88

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Yazı dili ve özelliklerini, yazım kurallarını, noktalama işaretlerini yerinde kullanmayı ,yazılı ve sözlü anlatımın niteliklerini , farklarını öğrenir.
2 Paragraf oluşturma ve paragraf türlerini ayırt etme becerisi , düşünceyi geliştirme yollarını (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme,karşılaştırma vb. uygulamaları) öğrenip farklılıklarını kavrama yeteneği gelişir.
3 Metin yapısını (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri) kavrar ve bu yapısal özellikleri farklı türdeki örnek metinler üzerinde uygulamayı öğrenir.
4 Metinselliğin ne olduğunu, özelliklerini, bununla ilgili kavramlardan olan bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik,durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık gibi terimleri öğrenir, örnek metinlerde uygular.
5 Metin yazma süreçlerini (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma) öğrenip bu süreçleri edebiyatımızdaki seçkin örneklerle pekiştirir.
6 Farklı metin türlerinin özelliklerini öğrenip bilgilendirici-açıklayıcı; öyküleyici; betimleyici; tartışmacı ve ikna edici metin yazma yeteneğini geliştirir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Yazı dili ve özellikleri
2 Yazım ve noktalama
3 Yazım ve noktalama
4 Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri
5 Paragraf oluşturma ve paragraf türleri ( giriş, gelişme, sonuç paragrafları)
6 Anlatım Biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları(açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme,karşılaştırma vb. uygulamaları)
7 Metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri)
8 Ara Sınav
9 Metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik,durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık)
10 Metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma)
11 Metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma)
12 Bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma
13 Öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma
14 Tartışmacı ve ikna edici metin yazma
15 Dönem boyunca işlenen konuların genel tekrarı
16 Final sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=453314&lang=tr&curProgID=1426