Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301462020MİMARİ TASARIM2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı
Mimari tasarım ve planlama ilişkisini, mimari tasarım sürecini ve farklı işlevlere sahip bina tasarımlarında dikkate alınması gereken hususları tanımayı ve
Kentsel mekânın planlanmasında mimarlık disiplini ile ilişki kurma bilgi ve becerisini kazandırmak.

Dersin İçeriği Mimarlık disiplinini bilim ve sanat olarak tanımlamak, mimari tasarım sürecini ve üsluplarını öğrenerek kent planlama içinde kullanmak
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi AYÇA ARSLAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Taut B.(2021), Mimarlık Öğretisi, Arketon
-Vitrivius (1998) Mimarlık Üzerine On Kitap. Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
-Ching F.D.2011, Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen.YEM
Uran F.Mimarlık Bilgisi I, İstanbul Teknik Üniversitesi 1965
-Aksay E 1975,Mimarlıkta Tasarım İletim ve Denetim.
Taut B.(2021), Mimarlık Öğretisi, Arketon
-Gökçe G.,Ayaydın Y.,Erenman Ö.,Özgen A. (2015),Yapıda Yenilikçi Yaklaşımlar, MimarSinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları
-Laroche D., Maeso J., Ziegler V.(2009), Le Corbusier Türkiye'de:İzmir Nazım Planı (1939-1949),KırmızıKedi.
-ARSLAN AYÇA (2021). YEREL MİMARİNİN VE GELENEKSEL KİMLİK ÖĞELERİNİN MİMARİ TASARIMA YANSIMALARI. ULUSLARARASI ZANATTAN SANATA KONGRE VE JÜRİLİ KARMA SERGİSİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7326410)
-Çelebi R. (2005), Yapı Bilgisi, İstanbul Kültür Üni.Yayınları.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %90
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 0 % 40
Final Sınavı 0 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
0
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,06666666666667 92

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Mimari tasarım sürecini betimleme.
2 Mimari mekanı oluşturan elemanları tanımlayabilecek.
3 Biçim işlev ilişkisini anlar.
4 Bina ve yakın çevresi arasında ki etkileşimi açıklayacak.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Binanın tanımı, meydana geliş aşamaları ,türleri
2 Mimari konulara giriş: yer seçimi, bina programlama. Mimari çalışmada bilinmesi gerekenler ve bina-yakın çevre ilişkisi.
3 Mimari tasarımın bir aracı olarak bina elemanları & bileşenleri; duvarlar, tavanlar, döşemeler.
4 Mimari tasarımın bir aracı olarak bina elemanları & bileşenleri; duvarlar, tavanlar, döşemeler.
5 Mimari tasarımın bir aracı olarak bina elemanları & bileşenleri; duvarlar, tavanlar, döşemeler.
6 Mimarlıkta 'biçim-işlev-yapım'
7 'İnsan-eylem alanı-mekan' ilişkisi
8 Mimari Mekan kavramı, mekan ergonomisi, mekânsal tasarım.
9 Arasınav
10 Mimarlıkta malzeme ve form ilişkisi, malzeme bilgisi.
11 Bina tasarımında strüktür ve malzeme, geleneksel ve modern bina tasarım ve strüktür yöntemleri.
12 Bina tasarımında strüktür ve malzeme, çağdaş ve yenilikçi bina tasarım ve strüktür yöntemleri.
13 İkonik mimarlık nedir ? Yurtiçi ve yurtdışı ödüllü mimari projeler üzerinden örneklerin incelenmesi.
14 Dönem değerlendirmesi, genel tekrar.


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 5 5 5 5 5 5 5 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=453316&lang=tr&curProgID=1426