Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301472020MİMARİDE HAT UYGULAMALARI2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Hat tarihi açısından yazılı kaynakların önemi büyüktür. Bunların başında da hiç şüphesiz kitabeler gelmektedir. Bu dersin amacı kitabe konusunu ve ilişkili olduğu diğer alanları ayrıntılı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders teorik olarak işlenecektir.Kitabe konusunu ve ilişkili olduğu diğer alanların ayrıntıları ele alınacaktır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof. Dr. BİLAL SEZER
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Halit Atlı, Osmanlıca, İstanbul 2013.
M. Bedrettin Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, Ank. 1978.
M. Bedrettin Yazır, Kalem Güzeli, Ank. 1981.
Ali Alpaslan, Hat Sanatı Tarihi, İst. 1999.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 1 % 10
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 12 1 12
Soru-Yanıt 10 1 10
Gösterme 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3 90

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Yazı ve mimari ilişkisini bilir.
2 Hat sanatındaki yazı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 Kitabeleri oluşturan unsurları öğrenir.
4 Kitabe çeşitlerini öğrenir.
5 Kitabelerde yazılardan ayrı olarak yer alan sembol ve işaretleri tanır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Yazı ve mimari ilişkisi
2 Hat sanatında kullanılan yazı çeşitleri
3 Mimaride kullanılan yazı çeşitleri
4 Bir kitabenin hazırlanışı
5 İnşa kitabeleri
6 Cami kitabeleri
7 Çeşme ve sebil kitabeleri
8 Mezartaşı kitabelerinin incelenmesi
9 Mezartaşı kitabelerinin yapısı hakkında bilgi
10 Kitabelerde kullanılan semboller hakkında bilgi
11 Kitabelerin dil özellikleri hakkında bilgi
12 Kitabelerin sanat özellikleri hakkında bilgi
13 Kitabelerde kullanılan malzemelerin özellikleri hakkında bilgi
14 Kitabeler ile ilgili genel tekrar


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=453317&lang=tr&curProgID=1426