Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301652020STİL VE KOSTÜM TARİHİ2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Farklı dönemlere ait kostümler, stil ve sanat ilişkisi kavranır.
Dersin İçeriği Stil ve kostümler ile beraber sanat, sanatçı, tarih öncesi dönemden itibaren giysi serüveni ve dönem geçişleri incelenir.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi SANİYE ÇİĞDEM KOÇAK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 1. MacKenzie, M., (2017). İzmler Modayı Anlamak, Hayalperest Yayınevi. 2. Özer, İ., (2014) Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yaşam ve Moda, Truva Yayınları. 3. Ertürk, N.,(2018) Orta Asya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na Türklerde Giyim Kuşam, Hayalperest Yayınevi 4 5. Cally Blackman, (2014). Modanın Tarihi, 1900’den Bugüne, Kerasus Yayınları 6. Fogg, M., (2014). Modanın Tüm Öyküsü, Hayalperest Yayınevi 7. Geçmişten Günümüze Giyim Kuşam ve Stil Rehberi Moda, Kaknüs Yayınları, 2013
1. MacKenzie, M., (2017). İzmler Modayı Anlamak, Hayalperest Yayınevi.
2. Özer, İ., (2014) Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yaşam ve Moda, Truva Yayınları.
3. Ertürk, N.,(2018) Orta Asya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na Türklerde Giyim Kuşam, Hayalperest Yayınevi 4
5. Cally Blackman, (2014). Modanın Tarihi, 1900’den Bugüne, Kerasus Yayınları
6. Fogg, M., (2014). Modanın Tüm Öyküsü, Hayalperest Yayınevi
7. Geçmişten Günümüze Giyim Kuşam ve Stil Rehberi Moda, Kaknüs Yayınları, 2013

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %50
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Final Sınavı 1 % 50
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 1 % 20
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Ev Ödevi 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,93333333333333 88

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Stil ve Kostüm Tarihi konusunda temel bilgi ve kavramları tanımlar.
2 Aldığı tarihsel bilgi sayesinde farklı kültürlere ait giysi özelliklerini öğrenir.
3 Giysinin tarihsel gelişim süreçleri incelenirken döneme ait sanat akımları incelenir.
4 Estetik farkındalık ve eleştirel bir gözle değerlendirme yapmayı öğrenir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Sanatın Kökenleri ve Giyim Tarihine Giriş
2 Giyim ve İnsan, Moda ve Modanın Tarihçesi
3 İlk Çağ ve Giyim Tarihi
4 Orta Çağ ve Giyim Tarihi ve Romanesk Dönem
5 Yeni Çağ ve Giyim Tarihi
6 Yeni Çağ'da Rönesans ve Giyim Tarihindeki Gelişme ve Değişimler.
7 Vize Sınavı
8 Yeni Çağ'da Barok Dönem ve Giyim
9 Yeni Çağ'da Rokoko Dönemi ve Giyim
10 20.Yüzyılda gelişmeler ve Kostüm Tarihi
11 Türk Giyim Tarihi; Selçuklu Dönemi ve Osmanlı Dönemi
12 Türk Giyim Tarihi: Cumhuriyet Dönemi
13 Türk Giyim Tarihi: Cumhuriyet Dönemi
14 Aksesuar ve iç giyim tarihi
15 Aksesuar ve iç giyim tarihi
16 Final Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 5 5 5 3 4 4 5 4 4
Ö1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ö2 3 3 3 3 3 3 5 3 3
Ö3 3 3 3 3 3 3 5 3 3
Ö4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=551918&lang=tr&curProgID=1426