Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301662021KİŞİLİK VE STRES2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı , öğrencilerde kişilik yapısı, stresle ilişkisi ve kişilik yapısına göre stres yönetimi becerisini kazandırmaktır
Dersin İçeriği Kişilik kavramı ve türlerini, stres kavramını, kişilik ve stres arasındaki ilişkiyi bilme ve stresi etkin şekilde yönetebilme becerilerini öğrenme
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğretim Görevlisi SALİHA ESRA ERYILMAZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Stephan Palmer & Cary Cooper, Stres Yönetimi, Çevirmen Ömer Anlatan, Nova Yayın 2021
Ersin Altıntaş, Stres Yönetimi, Anı Yayıncılık, 2014

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %80
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %20
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kişilik kavramını ve türlerini bilir
2 Stres kavramını, sebep ve sonuçlarını bilir
3 Stres ve kişilik aradındaki ilişkiyi bilir
4 Stresi yönetme stratejilerini bilir


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kişilik, gelişimi ve türleri
2 Kişilik sınıflandırması
3 Stres kavramı
4 Kişilik yapısı ve stres ilişkisi
5 Stres ve bedensel hastalıklar
6 Stres ve ruhsal hastalıklar
7 Stresle başa çıkmada bireysel stratejiler
8 Bilişsel çarpıtmalar
9 Stresle başa çıkmada davranışsal stratejiler
10 İletişim becerileri
11 İletişim becerileri
12 Çalışma hayatı ve stres
13 Stresle kavramıyla ilgili video izleme
14 Vaka çalışması


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 1 1 1 1 5 4 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 5 4 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 4 4 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 4 4 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 5 4 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=641430&lang=tr&curProgID=1426