Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN301682021ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı özel eğitim ve özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler hakkında güncel bilgiler vermek ve özel eğitime gereksinimi olan bireyler ve özel eğitim kurumları ile etkileşim sağlamaktır.
Dersin İçeriği I Dersin tanıtımı, ders izlencesi hakkında bilgilendirme,
Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim
II Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim-Devam
Özel Eğitimle İlgili Mevzuat-Yasa ve Yönetmelikler
III Özel Eğitimde Değerlendirme
IV Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi
V Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri
VI Aile Eğitimi
VII Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler
İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler
VIII Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler
Fiziksel Yetersizlik ve Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
IX Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler
Duygu Davranışsal Bozukluğu Olan Öğrenciler
X Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler
XI Otistik Bozukluğu Olan Öğrenciler
Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler
XII Üstün Zekalı Öğrenciler
Etkinlik Sunumu
XIII Etkinlik Sunumu
XIV Etkinlik Sunumu
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Dr. İLKER UĞULU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Özel Eğtitim ve Yardmcı Teknolojiler Editör Salih ÇAKMAK Vize Yayınları
Sanal Düşler Ve Özel Gerçekler Nazmiye Tuncay, Mehmet Duran Öznacar Anı Yayıncılık
Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ed. İbrahim H. Diken. Pegem Akademi. 2008-2012. • Tüm Öğretmenlik Programalrı İçin Özel Eğitime Giriş. Ed. Asım Arı, Mine Sönmez Kartal, 2017 • İlköğretimde Özel Eğitim. Editör: Hasan Avcıoğlu. Nobel Yayın Dağıtım, 2011. • Cavkaytar, A., & Diken, İ. H. (2006). Özel Eğitime Giriş ( 2. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık. • Özel Eğitim. Editör: Sezgin Vuran. Maya Akademi, 2014. • Özel Eğitim. Editör: Süleyman Eripek, Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. • Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitim. Editör: NecateBaykoç. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 2010. • Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi • Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi • YÖK Tez veritabanı
Özel Eğitmde Teknoloji Destekli Öğretim Editör Özge ELİÇİN Vize Yayınları
• Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ed. İbrahim H. Diken. Pegem Akademi. 2008-2012.
• Tüm Öğretmenlik Programalrı İçin Özel Eğitime Giriş. Ed. Asım Arı, Mine Sönmez Kartal, 2017
• İlköğretimde Özel Eğitim. Editör: Hasan Avcıoğlu. Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
• Cavkaytar, A., & Diken, İ. H. (2006). Özel Eğitime Giriş ( 2. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
• Özel Eğitim. Editör: Sezgin Vuran. Maya Akademi, 2014.
• Özel Eğitim. Editör: Süleyman Eripek, Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
• Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitim. Editör: NecateBaykoç. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 2010.
• Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
• Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi
• YÖK Tez veritabanı

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Final Sınavı 1 % 60
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2,86666666666667 86

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Özel eğitime gereksininim duyan bireyler ve özel eğitimle ilgili temel kavramları, özel eğitimle ilgili genel süreci açıklar.
2 Özel eğitimle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuatı, yasaları yönetmelikleri açıklar
3 Özel gereksinimli bireylerin değerlendirme sürecini (tarama, tanılama, değerlendirme ve yerleştirme vb.) açıklar.
4 Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanması ve özel gereksinimli bireylerde uygulanması süreçlerini açıklar
5 Özel eğitimde uygulanan kaynaştırma ve destek hizmetlerini açıklar
6 Öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik hazırladığı eğitsel etkinliklerin kendi mesleki gelişimine olan etkisini açıklar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin tanıtımı, ders izlencesi hakkında bilgilendirme, Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim
2 Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim-Devam Özel Eğitimle İlgili Mevzuat-Yasa ve Yönetmelikler
3 Özel Eğitimde Değerlendirme
4 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi
5 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri
6 Aile Eğitimi
7 Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler
8 Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Fiziksel Yetersizlik ve Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
9 Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler Duygu Davranışsal Bozukluğu Olan Öğrenciler
10 Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler
11 Otistik Bozukluğu Olan Öğrenciler Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler
12 Üstün Zekalı Öğrenciler Etkinlik Sunumu
13 Etkinlik Sunumu
14 Etkinlik Sunumu


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Tüm 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Ö1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Ö2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Ö3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Ö4 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Ö5 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Ö6 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=641432&lang=tr&curProgID=1426