Amaçlar
Bilgisayar Programcılığı Programının amacı; her türlü bilgisayar sahasında görev alacak, donanım ve yazılım bilgisine sahip ara eleman yetiştirmektir.
Hedefler
Bilişim Sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir önlisans programıdır. Bilgisayar teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progGoalsObjectives.aspx?lang=tr&curSunit=1078