Mezuniyet Koşulları
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmakla zorunludur.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progGraduationReq.aspx?lang=tr&curSunit=1078