Önceki Öğrenmenin Tanınması
Uşak Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki eğitimin tanınması içerik ve kredi bakımından eş değer dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve yönetim kuruluna sunulur. Bazı derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, gerek duyulması durumunda muafiyet sınavına tabi tutulabilirler. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progRecogPriorLearning.aspx?lang=tr&curSunit=1078